Tento biologicky rozložitelný papír má za cíl zachránit včelstvo

Nárůst lidské populace a používání pesticidů způsobuje celosvětový pokles včel. Řešení, které by pomohlo tuto krizi zastavit, se těžko hledá. Ale iniciativa City Bees přišla se zvláštním typem papíru, který má potenciál zachránit tento důležitý hmyz.

Tento papír přitahuje včely bez toho, aniž by byl lepkavý, takže včely mohou bez problémů poté odletět. Tento papír obsahuje glukózu doplňující energii, které vyživují včely a ty pak mohou pokračovat v letu. Papír také obsahuje semínka Svazenky (Lacy Phacelia) v naději, že budou přeneseny včelami.

Papír může mít podobu mnoha různých předmětů, od tašek přes kelímky až po vstupenky. Tento produkt vytváří příležitost pro společnosti s udržitelnými a ekologickými cíli, aby do svých produktů začlenily inovativní environmentální nástroj a společnost City Bees k tomu dodala, že je připravena pracovat s velkými značkami, aby rozšířila své úsilí pro záchranu včel.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762