Toto zařízení pro piloty má za cíl zlepšit leteckou dopravu

Výzkumníci francouzského leteckého inženýrského institutu ISAE-SUPAERO a Drexel University se spojili, aby vytvořili zařízení na hlavy, které monitoruje funkci mozku pilota letadla. Díky tomu chtějí vybudovat inteligentnější kokpit. Pokroky a školení vyplývající z výzkumu mohou pomoci překlenout propast mezi automatizací a reakcí člověka během krizových situací, které vznikají během letů, a také poskytnout důležité poznatky o záměru personálu.

Výzkumníci pozorovali dvě samostatné skupiny pomocí zařízení, které se nazývá přenosné fNIRS (funkční infračervená spektroskopie) a mohou být nošeny na hlavě. Jedna skupina zahrnovala piloty létající ve skutečných letadlech a druhá sestávala z pilotů v simulátoru. Technologie měří aktivity v oblastech mozku, které se týkají řešení problémů a úsudku, což umožňuje leteckým společnostem lépe posoudit únavu a kognitivní schopnosti pilota v reálném čase.

Celkově mohou tyto informace vést k informovanějším rozhodnutím o rozvržení posádky a vytvářet bezproblémové spojení mezi piloty, kokpitem, a zejména podporovat spolehlivější služby pro zákazníky.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762