Verizon představil vzdělávací nástroj ve virtuální realitě, který funguje v reálném čase

Díky rychlému pokroku v oblasti virtuální reality a rozšířené reality hledá společnost Verizon způsoby, jak tyto technologie využít v oblasti vzdělávání. Společnost na konci roku 2017 otevřela inkubátor, kde Future Reality Lab od NYU přišel s programem zvaným ChalkTalk.

ChalkTalk je open source AR vzdělávací nástroj, který vytváří multimediální objekty ve 3D. Nástroj je založen na přesvědčení, že studenti se lépe učí, když přednášené téma prožívají, než aby jen poslouchali přednášku. Toto studium zvané „immersive education“ (ponořující vzděláváná) je nyní schopno dynamicky ovlivňovat daný předmět ve virtuální realitě.

Společnost Verizon nejen poskytla hardware pro testování virtuálního vzdělávání, ale zejména svou technologii 5G, která nabízí dostatečně rychlé připojení, díky čemuž mohou studenti reagovat na učitele v reálném čase. Tento nástroj tak má uplatnění nejen ve vzdělání.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762