Aplikace Frettable dokáže z hudby vytvořit notový zápis

Viděli jsme, že inovace hraje klíčovou roli v mnoha kreativních odvětvích. Hudba je jedním z nich. Frettable přišel s mobilní aplikací, který usnadňuje tvorbu hudby. Tato technologie umožňuje uživatelům jednoduše a snadno psát noty.

Frettable se zaměřuje na hudebníky všech úrovní. Před použitím aplikace je nutné, aby uživatelé měli předchozí znalosti o hudební teorii. Tato myšlenka vznikla, když se Greg Burlet snažil psát hudbu se svým dlouholetým kolegou. V roce 2015 začal pracovat na technologii a experimentoval s možností zařízení, které rozpozná hudební noty. Frettable používá technologii podobnou té u rozpoznávání řeči. Aplikace využívá umělou inteligenci s cílem převést zvuk na psané noty. Čím více je aplikace vystavena instrumentálnímu zvuku, tím lépe se jí daří při rozpoznávání.

Frettable navíc analyzuje instrumentální nahrávku a zapíše ji. Dokáže zvládnout singulární noty a akordy. Může také generovat záložky pro strunové nástroje. Díky tomu můžete snadno sdílet hudbu a získat zpětnou vazbu od komunity hudebníků. Uživatelé mohou sdílet a komentovat své výtvory prostřednictvím online komunity Frettable. Uživatelé se mohou také navzájem inspirovat tím, že spolupracují na veřejně publikovaných písních.

Možná je to jen začátek role umělé inteligence v hudbě. Možná tato technologie povede k mezinárodní hudební spolupráci na dálku?

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762