Julia Dovlatova: Touching Masterpieces je jen začátek velké cesty

Přímo z festivalu Cannes Lions vám přinášíme exkluzivní rozhovor s Julií Dovlatovou, kreativní ředitelkou agentury Geometry Prague, která řídíla kreativu kampaně “Touching Masterpieces”, jenž si z Cannes odnáší 4 lvy.

Jak vypadal brief pro tuto kampaň?
Vývoj haptických rukavic se primárně soustředí na vojenské a herní odvětví. Technologický startup NeuroDigital ze Španělska měl však misi: „zlepšit kvalitu života prostřednictvím technologií jako je například virtuální realita.“ A tímto směrem se ubíral i brief pro nás – najít způsob, jak ukázat světu úžasné možnosti haptiky ve virtuální realitě tím nejúčinnějším způsobem.

Jakým výzvám jste museli čelit u této technologie?
Prototypy haptické VR se vyrábějí po celém světě jako zlepšovač vizuálního zážitku z virtuální reality. Ale u projektu Touching Masterpieces jsme z pochopitelných důvodů nemohli spoléhat na vizuální vstupy. Takže s ohledem na nový cíl jsme museli přizpůsobit stávající technologii a vyzdvihnout ji na novou úroveň.

Prováděli jste nějaký výzkum?
Úzce jsme spolupracovali s lidmi se zrakovým postižením a zpětná vazba, kterou jsme od nich získali v každé fázi vývoje, byla neocenitelná.

Vzniká spousta kampaní, kde reklamní agentury využívají umění (Next Rembrandt, Van Gogh bnb, Original brushes of Edvard Munch). Proč myslíte, že tomu tak je?
Kampaň Touching Masterpieces je o technologii, nikoliv o umění. Jejím účelem je ukázat světu potenciál haptické VR. Použili jsme umění, protože je to jedna z oblastí, ve kterých jsou lidé se zrakovým postižením nejvíce sociálně handicapováni. Ale kampaň samozřejmě může jít nad rámec umění a sochařství – je to začátek velké cesty.