Tarotové karty, které pomáhají vyvíjet lepší designové produkty

Designová agentura Artefact vytvořila tarotové karty Tarot Cards of Tech, které mají motivovat k rozhovoru kolem vlastního hodnotách, přístupu a používání produktů. Karty mají vlastní balíček a interaktivní webové stránky, které pomáhají povzbuzovat v uvažování o dopadu technologií a designu. Ať už v pozitivním smyslu, tak v negativním.

Podstatou je podnítit společnosti, aby brali větší zodpovědnost při vytváření produktů. Karty tedy kladou otázky typu:

  1. Jaký nejhorší headline si dokážete představit kolem vašeho produktu.
  2. Kdo nebo co zmizí, pokud bude váš produkt úspěšný?

Tyto otázky mají vzbudit v designérech úvahy o tom, jaký vliv může mít jejich produkt na lidi. Cvičení následuje human-centered design, který se objevuje v různých disciplínách, od softwaru, přes automobilový průmysl až po módu.