Je třeba si uvědomit, že když se lidé ráno probudí, tak se jim nehoní hlavou věta: „Už se nemůžu dočkat toho dotazníku ohledně osobní zkušenosti s odvykáním kouření.“ I když za svou odpověď dostanou odměnu, tak to není něco, na co se většina lidí těší.

Dotazník může být krátký nebo dlouhý. Vše závisí jen na tom, co chcete zjistit. Při navrhování tohoto výzkumu mějte na paměti jednu věc – není to tak jednoduché, nestačí sepsat několik otázek a rozeslat dotazník všem, které znáte. Na rozdíl od skupinových rozhovorů, kde můžete požádat jednotlivce, aby rozvinuli svou odpověď, tak u dotazníku tuto výhodu nemáte.

S kvantitativními dotazníky pravděpodobně oslovíte stovky, ne-li tisíce lidí, což znamená, že dotazník musí být co možná nejvíce konkrétní. Pokud jsou data zkreslena kvůli špatně formulované otázce, nebo bude dotazník lidi mást, tak se rozhodnou ho opustit. A pravděpodobně nebudete mít příležitost navrhnout další výzkum pro tisíc respondentů, abyste tuto chybu napravili.

Proto je návrh skvělého dotazníku uměním i vědou zároveň. Existuje spousta proměnných, které mohou zkreslit vaše výsledky, takže musíte mít na paměti celou řadu faktorů, včetně tří nejdůležitějších: vyhýbání se předsudků, formulování otázek a délka dotazníku.

Vyhýbání se předsudků

Pořadí vašich otázek a odpovědi s více možnostmi, které následují, jsou důležité, abyste předešli konkrétním předsudkům. Musíte se tak vždy ujistit, že pořadí otázek je náhodné a nevyvolává u respondenta předsudky, po kterých netoužíte.

Formulování otázek

Jak jsou otázky formulovány, může vést k dramaticky odlišným odpovědím. Například v Pew Research dotazníku z ledna 2003 byli lidé dotazováni, zda by: „upřednostňovali nebo nesouhlasili s vojenskou akcí v Iráku, aby ukončila vládu Saddáma Husajna.“ 68 % respondentů uvedlo, že upřednostňují vojenskou akci, zatímco 25 % byla proti ní.

Avšak na otázku, zda by „upřednostňovali nebo se postavili proti vojenským akcím v Iráku, aby skončila vláda Saddáma Husajna i za cenu tisíce obětí u amerických sil,“ byly odpovědi dramaticky odlišné; pouze 43 % uvedlo, že upřednostňují vojenskou akci, zatímco 48 % uvedlo, že by se proti ní postavilo.

Takže si dejte na čas a opravdu se zamyslete nad formulací každé otázky. Vžijte se do kůže osoby, která na otázku odpovídá. Představte si všechny způsoby, které by mohly nesprávně interpretovat otázku nebo by vám poskytly neužitečnou odpověď.

Délka dotazníku

Je-li váš výzkum příliš dlouhý, respondenti zažijí něco, co se v angličtině označuje jako „survey fatigue“ a začnou klikat na první věc, protože chtějí mít průzkum co nejrychleji za sebou. Pokud máte pocit, že váš dotazník trvá příliš dlouho, zkontrolujte své cíle. Možná jich máte příliš mnoho. Možná, že jeden výzkum nestačí na to, abyste zjistili všechny informace, které hledáte.

Bez ohledu na to, jak krátký nebo dlouhý váš dotazník je, musíte si na závěr položit jednu zásadní otázku. „Najdu v odpovědích na tyto otázky něco, co ještě nevím?“ Pokud je vaše odpověď ano, skvělé! Pokud je však odpověď negativní, tak pokračujte dál v práci na dotazníku.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762