Cannes Lions ocení kreativní práce, které pozitivně ovlivňují svět

V roce 2015 se všech 193 světových lídrů OSN dohodlo a podepsalo globální agendu s 17 cíli udržitelného rozvoje (SDG), aby do roku 2030 dosáhli prosperujícího, mírového a udržitelnějšího světa. Tyto cíle však nejsou jen pro prezidenty a vůdce národů, jsou pro každého jednotlivce a společnost, aby se chytili této příležitost a udělali náležité kroky.

Reklamní průmysl má v tomto směru velký podíl, protože některé reklamní agentury v tomto směru pomáhají značkám. Proto se na letošním ročníku Cannes Lions objeví nová kategorie, která se nazývá Sustainable Development Goals Lion Awards (Cena za udržitelné rozvojové cíle), jenž oceňuje kreativní řešení problémů nebo jiné iniciativy, které využívají kreativitu a snaží se pozitivně ovlivnit svět.

V nejnovější epizodě podcastu Global GoalsCast mluví předseda festivalu Cannes Lions Terry Savage, zástupkyně generálního tajemníka Organizace spojených národů Amina Mohammed, generální ředitel SAWA Trade Body Cheryl Wannell, spoluzakladatelka Palau Pledge a One Young World Ambassador Nicole Faganová a expert David Griner. V tomto podcastu všichni hovoří o tom, jak reklamní průmysl může mít přímý dopad na stav světa a jak přispívá k plánům SDG, aby bylo dosaženo lepšího světa v příštích 12 letech.

Jelikož je zde 17 globálních cílů, tak se do projektu může zapojit každá značka, agentura a kreativci, aby prostřednictvím svých schopností přímo ovlivnili spotřebitele bez ohledu na produkt nebo službu. Jako lídři v oblasti komunikace a vyprávění příběhů má toto odvětví schopnost rozšířit perspektivy a promlouvat do srdcí a myslí lidí, což pozitivně ovlivňuje chování spotřebitelů v souvislosti s každým cílem.