Vědci z VUT umí z fotografie určit přesné místo pořízení snímku

Na VUT v Brně vznikla výzkumná skupina CPhoto@FIT, která studuje geolokalizaci fotografií, aby dokázala určit přesnou pozici, kde byl snímek pořízen, a to včetně úhlu fotoaparátu. K tomu používá digitální modely krajiny, ze kterých získávají výšková data o terénu, díle poté lokaci lesu, hor nebo ledovců. Pomocí siluet pak zarovnají fotografii s tímto 3D modelem terénu a následkem toho lze určit přesnou polohu i orientaci fotoaparátu či kamery v době pořízení snímku.

Projekt zaujal i společnost Adobe a nabídla tak doktorandům spolupráci s Adobe Research. V budoucnu by technologie mohla pomoc například v oblasti bezpečnosti. Díky přesnému určení místa může fotka od pohřešovaného pomoci třeba při pátrací akci. Z terénu je možné zjistit, kde byla inkriminovaná fotografie pořízena.