Rozšíření prohlížeče brání uživatele od plánování nepotřebných schůzek

V téměř každé kanceláři se najde kolega, který posílá příliš mnoho pozvánek na schůzku. Rozšíření prohlížeče zvané Meetings Kill Creativity žádá uživatele, aby zvážili užitečnost schůzky, kdykoliv se pokusí nějakou naplánovat. Provádí to pomocí výzvy: „Chystáte se rozesmutnit několik lidí. Jste si s tímto krokem jistí?“

Zdá se to jednoduché, ale může to mít dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. A také samozřejmě na produktivitu. Podle Harvard Business Review totiž 65 % vedoucích pracovníků říká, že schůzky jim brání v dokončení úkolů. Schůzky také negativně ovlivňují celkovou spokojenost zaměstnanců.

Toto rozšíření do prohlížečů je k dispozici zdarma a stojí za ním společnost Moo, který vyrábí vizitky.