Úřad pro zdravý cestovní ruch od Airbnb nabízí málo navštěvovaná místa

Společnost Airbnb zavedla Úřad pro zdravý cestovní ruch (Office of Healthy Tourism) jako součást snahy, aby ulevila hojně navštěvovaným místům a přilákala cestující na skrytá místa. Kancelář byla také navržena jako cvičení při zkoumání využití technologie v rámci cestování a bude zodpovědná za výběr a propagaci cílů, které jsou mimo vyšlapané cesty.

V rámci partnerství s určenými komunitami od venkovských oblastí v Číně až po italské vesnice se Airbnb snaží o zvýšení autentického, udržitelného a místního cestovního ruchu. V návaznosti na tento cíl společnost doplňuje novou kancelář s poradním výborem (Advisory Board) tvořeným hodně navštěvovanými oblastmi z celého světa, které mohou poskytnout insighty a poradenství ve vztahu ke kritice kolem koncentrace turistů v oblíbených městech.

Zvýšený důraz Úřadu pro zdravý cestovní ruch na ekologicky šetrné ubytování je součástí posunu, který nyní probíhá u některých hostů i hostitelů. Údaje shromážděné od uživatelů služby Airbnb v roce 2017 ukázaly, že 88 % hostitelů začlenilo do svých služeb alespoň jednu „zelenou“ praxi a 66 % hostů se rozhodlo rezervovat na platformě částečně z důvodu udržitelné povahy ubytování.