Strategic planner: Popis práce versus realita

Plánování je každý den trochu jiné. Jedinou rutinou je snaha plannera mít neustálý kulturní přehled. To znamená čtení, pozorování, poznávání a psaní. A to pořád. I o víkendech. To je důvod, proč má planner vždycky malý notes po ruce, ať už jde kamkoliv. Nikdy nevíte, kdy narazíte na něco zajímavého nebo objevíte nečekaný insight. Pokud chcete získat širší povědomí toho, co se od plannerů očekává, tak jsem dal dohromady kompilaci skutečných popisů této pracovní pozice od různých agentur.

Naši strategové sdružují výzkumy, osvědčené postupy a trendy. Mají intuici pro tvorbu plánů na vysoké úrovni a doprovodné taktiky, které pomáhají vytvářet a komunikovat značky. Dobrý stratég je v první řadě všestranný člověk. Někdo, kdo dokáže citovat Platóna, stejně jako diskutovat o novinkách ze světa ekonomiky. Očekáváme, že naši stratégové budou nenasytní spotřebitelé médií, a to zejména nových médií.

Hlavní úkoly/odpovědnost

Máte na starosti jednoho nebo dva klíčové klienty, na kterých budete:

 • Vytvářet „single-minded“ kreativní briefy, které inspirují kreativní týmy
 • Budete součástí každodenních strategických diskusí – často jako moderátor
 • Budete vytvářet různé kvalitativní a na insightech postavené výstupy, které představí chápání zákazníků
 • Fungujete jako spojka mezi mediálním a kreativním oddělením
 • Hrajete aktivní roli na prezentacích před klientem a máte na starosti celkové strategické vedení v průběhu kampaně
 • Vytváříte duševní vlastnictví ve formě různých dokumentů, reportů, příspěvků na blog a obsahu na sociálních sítích

Požadované dovednosti/znalosti/zkušenosti:

 • Zvědavý a vynalézavý; bez problémů navrhnete a provedete kvalitativní výzkum, vedete rozhovory mezi spotřebiteli a zúčastněnými stranami a odhalujete jedinečné insighty
 • Prokázaná schopnost propojit strategii s exekucí
 • Schopnost předat informace jasným, stručným a účinným způsobem
 • Znalost digitálního marketingu a a jeho dopad na plánování strategie
 • Silné mezilidské vztahy, pozitivní postoj a schopnost prosperovat v agenturním prostředí ve spolupráci s multidisciplinárními týmy
 • Vynikající verbální, písemné a mezilidské komunikační dovednosti
 • Schopnost úspěšně spravovat více interních a externích podnětů/projektů
 • Přirozená zvědavost a zájem o různé okolní světy, trendy, technologie
 • Schopnost analyzovat a interpretovat data a formulovat na základě nich srozumitelná doporučení
 • Orientace na výsledek

Nyní víte, co ve skutečnosti planner dělá, že? OK, ale možná tomu tak není. Chcete-li získat přesnější představu o tom, jak se tyto popisy práce překládají do skutečného výstupu plánování, tak uvedu několik reálných úkolů, které mi byly během mé kariéry zadány:

 • Prozkoumat, jak se v posledních deseti letech změnilo digitální bankovnictví v České republice a zjistit nové funkce, které by mohl klient zavést v rámci nového online bankovnictví.
 • Vyhledat znělky značek, které prošly úspěšnou modernizací, a poskytnout klientovi doporučení ohledně toho, zda zachovat, modernizovat nebo “zabít” staré znělky klienta.
 • Sepsat dokument o trendech nakupování/výrobě českých produktů a poskytnout agentuře POV/doporučení, zda tento trend lze nebo nelze využít ve prospěch klienta.
 • Vytvořit statement konceptu pro nadcházející kampaň značky, který bude testován v rámci focus group.
 • Identifikovat vhodné influencery a vytvořit seznam kandidátů na pozici ambasadora značky.
 • Rozvíjet pyramidu značky tak, aby klient mohl „okamžitě“ vidět, jak se různé kampaně, partnerství a spolupráce s ambasadory posouvají v rámci brand positioningu.
 • Navrhnout platformu pro maloobchodní značku, která bude objevovat možnosti merchandisingu a produktové inovace.
 • Navrhnout kreativní brief a najít potenciální témata pro rebranding konferenčních místností v centrále klienta.
 • Poskytnout doporučení agentury, jak nejlépe strukturovat, postavit a implementovat obsahovou strategii na sociálních sítí. Zahrnuje také možnosti monitoringu.
 • Provést online průzkum o chování uživatele, abychom pochopili, proč lidé chodí na klíčové stránky webu klienta a co tam konkrétně hledají.
 • Spolupracovat s klientem za účelem vyvinout strategický proces (od přístupu k výzkumu přes hledání insightů až po určení positioningu), aby se zlepšila kvalita klientských briefů a práce s insighty.

Poté, co se podíváte na tento seznam úkolů, tak pochopíte, proč je tolik lidí zmateno tím, co přesně je role plannerů. Dostáváme tolik požadavků, že je spravedlivé říkat, že děláme všechno. Jsme flexibilní. Jsme všestranní. Jsme jako švýcarský nůž.

Chcete-li být prostě dobrým planner, tak musíte být připraveni na všechno.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762