Tento automat nabízí “potravu” pro emoční inteligenci

Návštěvníci centrální obchodní čtvrti v Sydney si mohou vyzkoušet umělecký automat, který místo typických bonbónů a balení brambůrek nabízí zdravější produkty v podobě „mind food“ (potrava pro mysl). Za projektem Intangible Goods (Nehmotné zboží) stoji umělci Elizabeth Commandeur a Mark Starmach. Automat nabízí balíčky, které řeší specifické psychologické potřeby. Tématem jsou vyšší potřeby jako je spojení a představivost. V balení tak najdete položky jako jsou mapy, tužky, poznámky a aktivity, které vyzývají k podpoře uklidnění, přátelství, statečnosti, složení, pohody, spontánnosti a dalších.

Umělci a odborníci v oblasti duševního zdraví se sešli, aby navrhli toto interaktivní umělecké dílo a povzbuzovali lidi k tomu, aby si dali na chvíli pauzu v rámci jejich rušného dne a věnovali se i svým emocionálním potřebám, které mohou někdy přehlížet. Automat se bude objevovat na různých místech centrální obchodní čtvrti v Sydney, kde si mohou pořídit potravu pro mysl za 1,50 dolaru.