Umělecká instalace umožňuje návštěvníkům dýchat znečištěné ovzduší z různých měst

Umělec Michael Pinsky u londýnského Somerset House vytvořil instalaci, do které mohou návštěvníci vstoupit a nadýchat se vzduchu pěti různých měst. Instalace se skládá ze série kopulí, které přesně kopírují kvalitu vzduchu, vůně a teploty v Londýně, Pekingu, São Paulo, Novém Dillí a Tautře. Vše vzniklo za pomoci odborníků z oblasti atmosférické chemie. Instalace se otevře na Den Země, což je 22. dubna.

Tato instalace nese název Pollution Pods. Návštěvníci budou moci projít každou kopulí a porovnat si tak kvalitu ovzduší v jednotlivých místech. Kromě toho si také mohou přečíst další informace. Tautra reprezentuje místo bez znečištění (jedná se o odlehlé místo v Norsku), zatímco Nové Dillí je znečištěné nejvíce.

Cílem je, aby návštěvníci pochopili nebezpečí znečištění ovzduší. Protože i lidské tělo reaguje na různé chemikálie jako je etanol a spálené materiály. Znečištěné ovzduší v Novém Dillí totiž zkracuje délku života člověka o čtyři roky.