Dustee nabízí možnosti si změřit kvalitu vzduchu, který dýcháte

Město Ostrava nenabízí zrovna kvalitní ovzduší, o čemž se přesvědčil i Nikola Carić, který se do města přestěhoval z Olomouce. Začal v Ostravě trpět respiračními problémy a o problematiku kvality ovzduší se rozhodl zabývat v rámci své práce v organizaci Čisté nebe. Odtud také vzešel nápad umožnit každému člověku změřit si kvalitu vzduchu, který dýchá v konkrétním okamžiku, a tomu případně přizpůsobit venkovní aktivity.

Přístroj Dustee dokáže změřit stav ovzduší okamžitě a na jakémkoliv místě. Je určen nejen pro domácnosti, ale také pro mateřské a základní školy či domovy seniorů. Měřák je nejen schopen měřit koncentraci polétavého prachu PM10 PM2,5 a PM 1, ale také i teplotu a vhlkost. Díle je schopný předpovědět vývoj smogové situace na základě predikce vyhodnocení dat. Uživatelé mají vše dostupné kdykoliv na chytrém telefonu prostřednictvím aplikace pro iOS i Andriod.