Rozšířená realita umožňuje nevidomým dotýkat se uměleckých děl

Ve dnech 23. a 24. března 2018 proběhla v Anežském klášteře výstava Touching Masterpieces, která byla zejména určena pro nevidomé a zrakově postižené, kde si pomocí virtuální reality a haptických rukavic mohli osahat umělecké sochy staroegyptské vládkyně Nefertiti, Davida od Michelangela a Venuši Mélskou.

V galeriích je totiž běžné, že se lidé nesmí umělecký děl dotýkat. Nevidomí potom do ruky dostávají případně maketu, aby měli aspoň nějakou představu, nebo jim dílo popisuje doprovod. Projekt Touching Masterpieces je však postaven na detailních 3D skenech, ze kterých byly vytvořeny haptické mapy. Když se pak někdo dotýká prostřednictvím rukavic 3D modelu, tak cítí jeho hranice.

Projekt vznikl ve spolupráci s českou agenturou Geometry Global, nadací Leontinka a startupem NeuroDigital. Minulý rok jsme psali o podobném projektu, kdy absolventka Parsonsovy školy designu v New Yorku, navrhla pár inteligentních rukavic, které umožňují uživateli cítit virtuálních objekty.