Inteligentní náramek dokáže předpovídat nadcházející deprese nebo mánie

Česká společnost Mindpax přišla s náramkem MindG, který usnadňuje život psychicky nemocným. Funguje tak, že analyzuje biorytmy pacientů, a podle změn mohou lékaři předpovídat opětovné propuknutí onemocnění. V základu náramek sleduje fyzickou aktivitu a spánek nositele a u lidí s bipolární afektivní poruchou nebo schizofrenií dokáže předpovědět blížící se deprese nebo maniodepresivní psychózu. Pacienti se díky tomu mohou vyhnout hospitalizaci v nemocnici a pro zdravotnictví by to mělo znamenat úspory nákladů na péči v nemocnicích. Díky tomu má produkt předpoklady stát se běžnou součástí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami.

Náramek shromažďuje údaje, které jsou jednou denně odesílány prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes mobilní základnu se SIM kartou. Mindpax pak pomocí algoritmu vypočítává charakteristiky spánku a aktivity a porovná je s daty zdravé populace. Vyhodnocená data se zasílají zdravotníkům.