Umělá inteligence dokáže odhalit padělaný obraz na základě jednoho tahu štětcem

Odhalení padělaného obrazu je náročné a drahé. Historici umění musí přinést podezřelý obraz do laboratoře, aby mohli provést infračervenou spektroskopii, radiometrické datování, plynulou chromatografii apod. Umělá inteligence nic z toho vůbec nepotřebuje. Té stačí, aby se podívala na tahy štětcem, které byly použity k vytvoření díla.

V rámci výzkumu z Rutgers University a Ateliéru pro restaurování a výzkum malby v Nizozemsku byl vytvořen systém, který analyzoval téměř 300 kreseb Picassa, Matisse, Modiglianiho a dalších slavných umělců. Z toho systém vytvořil databázi 80 000 individuálních tahů štětcem. Poté se vytvořila rekurentní neuronová sít, která se pomocí hlubokého učení naučila, které tahy jsou nejdůležitější pro identifikaci autora díla.

Tato technika se ukázala jako velmi kvalitní metoda k odhalování padělků. Algoritmus totiž dokáže také identifikovat umělce na základě síly štětcem, jak moc tlačil umělec na plátno. Díky tomu byli vědci schopni správně identifikovat umělce v 80 procentech případů. Tuto techniku zatím lze použít jen tehdy, jsou-li tahy štětcem zřejmé.

V další fázi plánují výzkumníci otestovat metodu na impresionistických dílech a jiných dílech z 19. století, kde jsou jasné tahy štětcem.