Společnost North Face vyrobila čepici z oxidu uhličitého

V Americe najdete spoustu rančů, ale jeden z nich, který se nachází na hranici mezi Kalifornií a Nevadou, se od ostatních liší. Bare Ranch začal používat nový způsob chovu ovcí, který umožňuje zachytit přibližně 4 000 tun CO2, což odpovídá emisím z 850 vozidel. Zachycený oxid uhličitý poté zpracovávají s textilní společností Fibershed a v rámci tohoto „uhlíkového hospodaření“ se za spolupráce společnosti North Face vyrábějí čepice.

Jestli se ptáte, jak se zachycuje takový uhlík, tak je to pomocí vysázených stromů a kompostování, protože tím dohází k absorbování uhlíku místo jeho uvolňování. Společnost Fibershed však pomohla farmě Bare Ranch implementovat další ekologické metody.

Společnost North Face učinila toto rozhodnutí, protože si je vědoma dopadu svých produktů na životní prostředí. Cílem projektu je rozšířit ho dál a zaujmout další značky, které by přehodnotily svůj dodavatelský řetězec a hledaly nové způsoby, jak snížit dopad na životní prostředí. Příklad spolupráce North Face, Bare Ranch a Fibershed je toho důkazem.