Přebytečný plyn lze změnit na plně funkční oblečení

Společnost Mango Materials se rozhodla využít nadměrného produkování metanu po celém světě k něčemu užitečnému. Našla totiž cestu, jak metan změnit v oblečení.

Materiál pro oblečení se vyrábí tak, že se z metanu vyrobí biopolymer pomocí anaerobní digesce. Díky tomuto materiálu lze vyrobit biologicky rozložitelné oblečení, které lze po opotřebování recyklovat v kompostovacím zařízení. Když se tento produkt rozpadne, tak opět uvolní metan, čímž se dostane do koloběhu a lze z něj vyrobit nové oblečení. V tuto chvíli společnost vyrábí tento materiál pouze na jednom místě v Kalifornii, ale už jednají s firmami produkující metani, aby mohla svou činnost rozšířit.