Webová stránka ve stylu Airbnb vybírá peníze na opravu domů po zemětřesení

Fundraisingová stránka Arriba México vypadá na první pohled jako mexická verze webové stránky Airbnb, ale ve skutečnosti se nejedná o stránku, kde by cestovatelé mohli najít vhodné ubytování. Místo toho se zde najdete profily domů, které byly zničeny při nedávném zemětřesení v Mexiku. Návštěvníci mohou darovat finanční prostředky, které půjdou na pomoc při přestavbě domů a podporu těch, kteří zůstali bez domova.

Princip dárcovství funguje podobně jako registrace ubytování na Airbnb. Vyberete si dům a zvolíte počet dní. Náklady se pohybují od 15 po 250 dolarů za noc a celková suma bude právě vaším příspěvkem na pomoc. Prostředky putují do neziskové organizace CADENA, která se zaměřuje na pomoc při různých katastrofách.

Podle dostupných informací se během týdne od uvedení stránky do provozu, vybralo více než 15 000 dolarů. Webová stránka byla vyvinuta během tří dnů agenturou Aguita de Limon.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762