Kniha “Lost Words” má za cíl ukázat dětem kouzlo přírodního světa

Jaký druh zvuku vydávají ptáci? Jak voní mech? Dnešní generace dětí vyrůstajících na chytrých telefonech přestávají mít o těchto věcech povědomí. Kvůli tomuto problému se jeden ze spisovatelů rozhodl napsat celou knihu na téma „ztracená slova“, která znají děti hrající si venku.

Lost Words (Ztracená slova) je název 128stránkové knihy od Roberta Macfarlaneho s ilustracemi od Jackieho Morrise. V ní je čtenáři seznámí se slovy související s přírodou, která pomalu upadají do světa zapomnění díky digitálnímu věku. Kniha používá veršování k tomu, aby se děti poznaly slova jako jsou žalud, kapradina, vydra, ledňáček a další.

Kniha vznikla částečně v reakci na změnu v Oxfordském slovníku v roce 2007 (a poté i v roce 2012), tedy v jeho „dětské“ verzi, v rámci kterého byla odstraněna slova jako borůvka, mech, květák a jetel. Tato slova byla nahrazena více technickými výrazy jako jsou blog, širokopásmový přenos a databáze. Oxford se hájí tím, že jeho slovníky mají pouze odrážet jazyk, který se používá. Ale v roce 2015 se spisovatelé včetně Macfarlaneho rozhodli sepsat otevřený dopis.

Robert Macfarlane na důležitost pochopení přírodního světa a všech slov souvisejících s ním zdůrazňuje i v úvodu své knihy: „Bylo nebylo, slova začaly mizet z jazyka dětí. Mizely tak potichu, že si toho na počátku téměř nikdo nevšiml. Proplouvala tak jako voda kolem kamene v řece. Jednalo se o slovíčka, která pomáhaly dětem pojmenovat přírodní svět kolem nich: žalud, vřes, ledňáček, vydra, havran, vrba, řady… všechny zmizela! Slova se začaly ztrácet…“

Kniha byla vydána 5. října v nakladatelství Penguin Random House.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762