BBC vytvořilo interaktivní rozhlasovou hru pracující s Google Home a Amazon Echo

Výzkumná a vývojová laboratoř v BBC vytvořila nový interaktivní příběh vyprávěný pomocí hlasových asistentů, jako jsou Amazon Echo nebo Google Home. Tento příběh od BBC nese název „Inspekční komora“.

V této hře hraje Dave, což je ženský robot, spolu se dvěma vědci Kayem a Josephem. Ti se ve své laboratoři snaží zařadit novou formu života. Tou není nikdo jiný než samotný posluchač. Vědci se vás ptají na otázky, jak se cítíte, nebo jestli se cítíte výjimeční. Posluchač ví, že musí odpovědět na otázku, když uslyší specifický tón. Celý příběh trvá asi 20 minut.

I když se celkový příběh nemění, tak některé detaily jsou postavené na tom, jak posluchač odpoví na otázky.

 

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762