Automat od Coca-Coly přijímá dialekt jako způsob platby

Lidé ve stejné zemi, kteří sdílejí stejný jazyk, nemusí říkat věci stejným způsobem. Nářečí na jedné straně země může znít odlišně v porovnání s jiným regionem. Švédsko je známé svým dialektem, proto se tamní Coca-Cola rozhodla vytvořit automat, kde se nářečí stalo jediným způsobem platby.

Když uživatel přistoupí k Dialekt-o-maten, tak si může vybrat jedno z nářečí, které by se chtěl pokusit replikovat prostřednictvím sdělení určité fráze. Pokud uživatel napodobí správně fonetiku, tak mu automat dá Coca-Colu. Software na rozpoznávání hlasu kontroluje hlas, tempo a tón osoby.

Coca-Cola umístila automat dialekt-o-maten na Stureplan, což je v centru Stockholmu a kolemjdoucí byli vyzváni, aby zkusili získat nápoj pomocí svého dialektu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762