Ilustrované QR kódy nabízí turistům prohlídky městem Hong Kong

Hongkongská rada pro cestovní ruch hledala způsob, jak přivézt nové návštěvníky do oblasti Old Town Central, která je obecně známá jako obchodní čtvrť. Jejich řešením bylo umístit QR kódy na různá místa, která jim zobrazí prohlídku kudy se mohou dále vydat. QR kódy však nevypadají jako tradiční černobílé kódy, ale získaly podobu barevných ilustrací.

Centrální čtvrť nabízí čtyři turistické prohlídky: Tasting Hong Kong, Crazy for Art, Treasure Hunt , and Time Traveler. Každá prohlídka se zaměřuje na konkrétní část čtvrti. Když turista objeví jednu z ilustrací a naskenuje si QR kód pomocí chytrého telefonu, tak bude přesměrován na webové stránky Hongkongské rady pro cestovní ruch, kde jsou uvedené trasy a informace, které se budou turistovi hodit.

Turisté mohou buď zkusit najít jeden ze čtyř QR kódů v ulicích města, nebo stačí navštívit oficiální stránku, kde dostane přístup ke všem kódům najednou.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762