Chatbot, který pomáhá uprchlíkům připravit se pohovory

Papírování kolem uprchlíků může trvat více než 18 měsíců, a to v případě, pokud vše probíhá hladce. Důležité je získat správné informace, ale ty získáte jen od správných lidí. Proto chatbot MarHub pomáhá uprchlíkům připravovat se na pohovory, během kterých předloží svůj případ.

Tento chatbot, vyvinutý studenty na Haas School of Business na University of California-Berkeley, je navržen tak, aby pomáhal uprchlíkům při přijímacích procesech a povzbuzoval je k tomu, aby vše řešili legální cestou než přes pašeráky. Většina uprchlíků má totiž přístup k chytrým telefonům, ale většina pomůcek pro pomoc uprchlíkům je zastaralá nebo příliš obecná, takže není moc užitečná. Chatbot je dostupný kdykoliv, pokud chcete získat konkrétnější informace, ale nejdříve se zeptá uživatele na řadu otázek týkající se jeho a situace, ve které se nachází.

Chatbot také informuje o právech uprchlíků, jako například, že mohou požádat překladatele o jejich konkrétní jazyk, nebo přepis rozhovoru, aby zkontroloval správnost všech informací. V tuto chvíli je chatbot dostupný na Facebooku, ale brzy se plánuje i WhatsApp, který bude k dispozici ve více jazycích, než je angličtina a arabština. Systém by měl sloužit nejen pro uprchlíky, ale i neziskové organizace.