Přenosná farma vám umožňuje pěstovat v přepravních kontejnerech

Freight Farms je startup zaměřující se na zemědělství, který využívá vyřazené přepravní kontejnery na vertikální hydroponické farmy, jenž nazývají Leafy Green Machines.

Proces začíná tím, že sazenice jsou osvětlovány pomocí série LED světel, když začnou klíčit, tak se přesunou do hydroponických farem. V kontejneru potom můžete pomocí aplikace Farmhand monitorovat podmínky v kontejneru jako je teplota, vlhkost a doba, po kterou jsou světla rozsvícena. Tím, že jsou rostliny uloženy a monitorovány v kontejneru, tak je lze pěstovat po celý rok. Navíc množství potravin, které se pěstují v kontejneru se rovná množství sklizně, které by vám vyprodukovala farma o dvou akrech.

Pokud máte zájem vlastnit Leafy Green Machine, tak stačí navštívit web Freight Farms a kontaktovat autory nápadu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762