Město Atlanta si nechalo navrhnout vlastní branding

Veřejné instituce se ne vždy zajímají o design a branding, což je pochopitelné vzhledem k rozpočtům a jiným problémům, které musí řešit. Nicméně dobrý design od grafického designu až po návrh služeb může posílit vládní služby a jejich identitu jako celek. V Atlantě se proto komisař Tim Keane z ministerstva městského plánování v Atlantě obrátil na brandingovou společnost Matchstic, aby jim pomohla změnit veřejné mínění.

Matchstic rovnou začal s návrhem nového jména, takže místo „Department of Planning and Development Community“ by se oddělení mělo jmenovat více obecněji „Atlanta Department of Town Planning“. S tím přišla i nová vizuální transformace s barevným vzhledem a čistější typografií.

Protože bylo důležité se zaměřit na člověka, tak se použil zejména human-centered design, aby bylo všechno jasné a srozumitelné. Dokonce se provedly změny v kancelářích zaměstnanců na oddělení.

Celý projekt dopadl tak, že ministerstvo městského plánování jasně předložilo veřejnosti, že se jedná o veřejnoprávní organizaci, která chce sloužit především komunitě. Design nemusí být pro každou veřejnoprávní organizaci prioritou, ale určitě má potenciál spojit je s lidmi, kterým slouží.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762