Algoritmus dokáže u lidí odhalit depresi na základě jejich Instagram příspěvků

Pro lidi s dušením onemocněním může být těžké požádat o pomoc, nebo si dokonce uvědomit, že nemocí trpí. To vedlo k tomu, že dva výzkumníci vyvinuli algoritmus, o kterém tvrdí, že dokáže indikovat jedince s depresí na základě toho, co zveřejňují na Instagramu.

Studii provedl Andrew Reece a Chris Danforth, kteří aplikovali strojové učení na instagramové příspěvky 166 lidí. Z téměř 44 000 fotek se získala data, které algoritmus použil na analýzu barev, metadat a výrazů obličeje, aby se odhalilo, zda jedinec byl v depresi.

Vědci zjistili, že lidé trpící depresí sdílejí častěji fotografie s modrých a šedých tónech. Ti, kteří netrpěli depresí, většinou sdíleli fotografie s jinými lidmi a jejich fotografie získávají více lajků, ale uživatelé s depresí většinou održeli více komentářů.

Algoritmus strojového učení dokázal identifikovat lidi s depresí s přesností 70 % ve srovnání s doktory, kteří měli pouze 42% úspěšnost (doktoři nesměli použít dotazník ani jiné nástroje).

Ačkoliv studie probíhala na menším počtu jedinců, tak přeci jen to názorně ukazuje slibný způsob, jak doktorům pomáhat při identifikování duševních chorob. Vědci doufají, že algoritmus bude možné rozvinout dále, aby dokázal odhalit lidi se sklonem k sebevraždě.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762