Studio pomocí designu zjednodušilo Ústavu Spojených států amerických

V současné době je v Americe trochu dusná politická atmosféra. Politici nahodile uvádějí pozměňovací návrhy americké ústavy pro stranické účely, které následně vedou k obecnému porozumění zakladatelských dokumentů. V reakci na to se brandingová agentura ThoughtMatter rozhodla přepracovat americkou ústavu ve snaze zjednodušit její text pro všechny.

Projekt s názvem For The People: Redesigning the Constitution převzal 230 let starý dokument a přeměnil ho na brožuru, kterou lze snadno umístit do škol a knihoven.

Brožura je nejen více estetická, typograficky upravená a uspořádaná, ale zároveň je navržena tak, aby usnadnila její čitelnost. Agentura doufá, že s tímto jasnějším formátem se zvýší zájem o ústavu a donutí lidi více mluvit o principech demokracie.

Americkou ústavou podepsanou v roce 1787 se řídí vláda doteď. Obsahuje již 27 změn, které odrážejí kulturní změny v průběhu historie. Původní dokument je na čtyřech stranách a je uložen v Národním archivu ve Washingtonu D.C. ThoughtMatter použil přepis originálu z archivu jako základ pro svůj projekt, aby zajistil přesný obsah.

Výsledná verze je vytištěna na inkoustovém papíru na bázi modrého sójového oleje pomocí tiskárny Risograph. Typografie na obálce vyzdvihuje první slova v ústavě „We the people,“ (My, lidé,).

Společnost ThoughtMatter na Kickstarteru úspěšně získala finanční prostředky na realizaci a distribuci tisícovky kopií do škol a knihoven plánuje 17. září, což je den, kdy byla podepsána původní Ústava.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762