Starší lidé si mohou pomocí aplikace určit dobu trvání zelené na semaforu

Přechod na ulici je pro mnohé z nás bezproblémovou záležitostí, ale pro starší osoby nebo lidi se zdravotním postižením může být překročení rušné silnice něco děsivého, co je trápí.

Nizozemská technologická společnost Dynniq vytvořila aplikaci s názvem Crosswalk, která komunikuje se semafory, aby chodci získali více času k překročení silnice. Aplikace využívá GPS a speciální software nainstalovaný v semaforech, aby zjistil, zda chodec s aplikací v telefonu čeká na přechodu. Poté převezme kontrolu nad semafory a dá chodci dostatek času k překročení silnice.

Dynniq nyní testuje technologii s 10 staršími občany v městečku Tilburg, kde žije přibližně 250 000 obyvatel. K testování vybrali několik přechodů v určitých částech města. Celý tento projekt je součást 25letého plánu, jehož cílem je větší bezpečí pro chodce a cyklisty. Pokud vše půjde dobře, tak město nainstaluje software pro kontrolu času do více semaforů.

Dynniq také pracuje na variantě pro cyklisty, která snižuje počet případů, kdy je třeba zastavovat a rozjíždět se na každé křižovatce. Dále také hledají řešení pro zrakově postižené.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762