Streamovací službu od BBC je možné ovládat pomocí hlasu

Společnost BBC ve spolupráci s Microsoftem vyvinula experimentální funkci pro streamingovou službu iPlayer. Tato služba umožňuje uživateli přistupovat ke svému účtu a prohlížení obsahu pomocí hlasových příkazů.

Když uživatel přistoupí ke svému účtu pomocí hlasu, tak služba zareaguje a požádá uživatele, aby uvedl specifickou frázi – v podstatě jde o hlasové heslo. Během tohoto procesu poslouchá služba další hlasy v místnosti, když zaslechne v místnosti mladší členy rodiny, tak bude služba nabízet rodinné programy než kanály, které obvykle uživatel sleduje sám. Když se uživatel dostane do menu, tak může použít svůj hlas, aby požádal iPlayer k přeskočení na konkrétní pořad. Stačí říct „BBC“ a poté název pořadu.

BBC vytvořilo hlasové ovládání jako interní experiment a zatím nebyly oznámeny žádné plány, že by nástroj byl zpřístupněn veřejnosti.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762