Algoritmus sestavil knihu pomocí strojového učení

Philipp Schmitt je designér, který zkoumá vztah mezi společností a technologií. V rámci svého projektu vytvořil počítač, který je schopen strojového učení, aby sestavil knihu z archivních fotografií. Tato fotografická kniha o 207 snímcích nese Computed Curation (Počítačově kurátorováno).

Počítač použil algoritmus k porovnání obsahu a kompozice fotografií s jinými snímky. Musel si poradit s více než 850 různými proměnnými, aby je mohl umístit na konkrétní místo. V horní části stránky můžete vidět malá popis, který sestavil počítač. V dolní části pak umístil klíčová slova, které počítač rozeznal na fotografii. Tyto údaje pak pomohly počítači, aby je mohl roztřídit, což by mohlo vysvětlit, proč jsou někdy vedle sebe umístěny zcela odlišné fotografie. Philipp Schmitt chtěl čtenáře podnítit k tomu, aby si knihu prohlédli a sledovali logiku počítače. To by mělo vést k pochopení, proč algoritmus umístil fotografie tak, jak to udělal.

Pokud máte zájem o prohlédnutí knihy Computed Curation, tak si můžete prohlédnout webovou verzi, stáhnout si PDF, nebo kontaktovat Philippa prostřednictvím jeho webových stránek.