Jak mohou designéři lépe propojovat fyzický prostor s digitálními službami

Každým dnem se pohybujeme různými prostory, jedná o stanice veřejné dopravy, budovy a cesty mezi nimi. Tato místa byla formována po staletí a přizpůsobovala se potřebám lidí na cestě prostřednictvím designových návrhů. Naše chování bylo formováno vším kolem nás, od rozvržení veřejných ploch až po umístění značení. Ale s příchodem digitálu se nepočítalo a tak není naše chování s mobilním zařízení zahrnuto do veřejného prostoru.

V posledním desetiletí se fyzický svět s digitálními zážitky spojil do jednoho celku. Služby, zařízení a platformy se sjednocují a mění prostředí kolem nás. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2020 se bude využívat přes 20 miliard zařízení, a proto je potřeba zajistit, aby lidé rozuměli technologiím. Je třeba tedy rozumět měnícím se potřebám a vytvářet nové zkušenosti mezi sjednocujícím se fyzickým a digitálním světem.

Dochází ke spojování digitálních služeb s fyzickým prostorem, proto jsme se rozhodli sdílet následující řádky, které vám pomohou přijít s návrhy, sladit týmy a přinést formu nových nápadů.

Pozadí

Bez ohledu na digitální nebo fyzické zkušenosti známe všichni ten pocit, když se snažíme porozumět něčemu novému. Obvykle to zažíváme v okamžiku, když navštívíme novou čtvrť, kde jsme předtím nikdy nebyli, nebo se snažíme využít veřejnou městkou dopravu v cizím městě. Dobrý design má za cíl vylepšit nové nebo matoucí zkušenosti tak, aby vyhovoval uživatelským potřebám, záměru prostoru a nabídnul jasné pokyny k použití. Minimálně by to mělo určit, jak by měl koncept vypadat a docházelo ke snadné interakci.

Digitální zážitky

U digitálních produktů a služeb jsou jasně stanoveny návody. Společnost Apple se stala lídrem v navrhování rozšířených systémů intuitivních designových řešení. Návody značky Apple a jejich Human Interface Guidlines zajišťují konzistentní zkušenost se značkou. Od počítačů až po aplikace na iPhone.

Společnost Google vytvořila svůj jazyk Material Design v roce 2014 a Microsoft se podělil o Fluent, každá z nich se snaží přenést rozsáhlé produktové řady do nějakého uživatelské formy a držet se zásad designu. Tyto manuály a mnohé další změnily trendy a chování pro generaci technologicky podporovaných služeb.

Prostory a místa

V našem fyzickém světě jsou rozdílné designové návrhy, které definují zkušenosti lidí. Designéři mohou mít zkušenosti v architektuře, interiérovém designu, způsobu vyhledávání, provozu nebo designu služeb. Pokud jsou všechny tyto aspekty zvažovány najednou, tak je prostor vyrovnám se zkušenostmi uživatele. Muzeum Whitney například předvídá potřeby návštěvníka při vstupu a využívá statické nálepky pro navigaci návštěvníků. To se může převést do většího měřítka s nápisy a mapami, které společně vytvářejí smysl pro celé město jako je Londýn nebo New York. Osvědčené postupy při navrhování fyzického prostředí byly vytvořeny organizací jako je SEGD.

Změna lidského chování. Co chybí?

Zatímco tradiční manuály pro digitální a fyzické prostředí poskytují promyšlené detaily, často jsou od sebe izolované a nefungují jako celek. Lidé očekávají, že jejich zařízení, prostory a služby budou v harmonii. Chtějí mít pocit, že se jejich navigace ve fyzickém prostoru zlepšila díky těmto detailům.

Tento problém je velmi dobře viditelny v maloobchodech. V online světě můžeme vyhledávat a procházet nabídku, získat podrobné informace o produktech a číst recenze ostatních zákazníků. Ale nemůžeme se jich zde dotýkat ani je zkusit. Zatímco v obchodě si můžeme oblečení osahat a vyzkoušet, zda sedí. Ale nemáme ponětí o tom, že je tu další doplněk, který se k tomuto oblečení hodí a že se nachází na druhém patře. Nebo jak se v obleku cítí ostatní. Nesrovnalosti mezi technologiemi a prostorem vytvářejí celkový dojem zákazníků na samotnou značku.

Jak lidé čím dál vice očekávají lepší přístup od firem, tak firmy očekávají, že designéři porozumí rozšiřujícím se technologickým systémům a společně vytvoří jedinečné služby.

Co vzít v potaz k odstranění bariéry

Neexistují-li žádné zavedené manuály pro propojení fyzických prostorů, týmů mezi odděleními, které musí spolupracovat, aby se z nich stali partneři a využili jedinečných pohledů, k vytvoření příjemného zážitku pro zákazníka, tak zde uvádíme několik postřehů, které musíte vzít v potaz při navrhování digitálního/fyzického projektu:

  • Vytvoření jednotné a sdílené vize
    Workshop jsou ideální způsob, jak definovat cíle projektu a rozdělit si týmové role. To je důležité zejména v případě, když je v týmu mnoho lidí z různých oborů, kteří si nárokují titul „designér“. Na konci workshopu by měl tým vypracovat cíle a definovat hrubou mapu cesty zákazníka. Ideální způsobem, jak vést workshop, je mít method kit karty, se kterými pracuje celý tým. Tím všechny postřehy snadno uložíte do mapy cesty nebo z postřehů uděláte rovnou celý ekosystém.

 

  • Definování konceptů / prototypu
    Zatímco přemýšlíme o celkové koncepci, týmy by měly zkoumat, jak využít technologii. Technologie ale není nápad. Abyste rychle zjistili, jaké koncepty jsou slibné, zkuste postavit prototyp a ověřte si jej reálnými lidmi. Je-li to možné, pokuste se vyhradit si nějaký dočasný prostor, kde můžete prototyp otestovat. Pozvěte všechny zúčastněné strany na tyto testy, aby se každý z týmu mohl poučit přímo z první ruky. Vzhledem k tomu, že testovací prostor je mnohdy těžké sestavit, tak můžete zkusit 3D CAD modely a UNITY jako digitální testovací prostor.

 

  • Formujte budoucí vizi
    Vize může být zachycena ve formě dobře napsaného manifestu, animací nebo videí, které pomáhají ostatním si představit prostor. Často tato vize pomůže připomenout týmu původní nápad, na kterém je postaven projekt. Dalším úkolem je zajistit, aby byla původní myšlenka správně postavena. Jak tedy týmy vyvažují zvládají proces s jasným směrem k úspěšné realizaci? Dělají to tím, že vytvoří vedoucí cestu a napíší si vizuální manuál (můžete se nechat inspirovat na webu styleguides.io).

Čím více se propojené světy stanou běžnějšími a osvědčené postupy se stanou pravidly, tak se bude lépe propojovat digitální služby a fyzický prostor.