Designér převedl trasy říše římské do mapy metra

Student z Chicagské univerzity přepracoval rozsáhlou silniční síť římské říše do podoby metra, které spojuje starověké Amfipoli s Alexandrií. Sasha Trubetskoy provedl rozsáhlý výzkum silničního systému římské říše kolem roku 125 n.l., který měl přibližně 400 000 kilometrů, od Británie přes Španělsko až do severní Afriky. Linky jsou kombinací skutečných pojmenovaných komunikací (například Via Appia a Via Militaris) a silnic, které nemají známé historické názby (v tomto případě si je Trubetskoy vymyslel).

Trubetskoy udělal nějaké kreativní změny v průběhu vytváření mapy. Vzhledem k masivní velikosti římské říše ve své největší slávě se rozhodl designér zjednodušit rozsah tím, že vyloučil mnoho míst, která by byla součástí skutečného silničního systému, což bylo podle něj nejtěžší částí projektu.

“Neexistuje žádný způsob, jak bych mohl zahrnout každou cestu, jedná se jen o ty hlavní. Snažil jsem se zahrnout města s větším počtem obyvatel nebo města, která byla hlavním městem provincie kolem 2. století, “zmínil Sasha na svém blogu.

Mapa není perfektní nebo dokonce vhodná k cestování (v mnoha případech by bylo rychlejší vzít si loď, než použít metro s přestupy), ale barevný design jistě inspiruje představivost. Trubetskoy na svém webu prodává detailní mapy v PDF verzi ve vysokém rozlišení, které jsou vhodné pro tisk.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762