Obyvatelé Pittsburghu mohou hlásit nepříjemné zápachy ve městě

Se stoupajícím počtem obyvatel se každé město začne potýkat s narůstajícím množstvím odpadu a zápachem. Některé pachy linoucí se městem mohou navíc zvýšit zdravotní rizika. Město Pittsburgh se rozhodlo zjistit více o těchto zápachů a vyzvalo občany, aby nahlašovali nepříjemné pachy pomocí aplikace Smell PGH.

S aplikací Smell PGH může každý občan města informovat zdravotní středisko v Pittsburghu o intenzitě zápachu na stupnici od jedné k pěti a zahrnout jakékoliv příznaky, které se objevily, když zápach ucítili. Aplikace automaticky získá lokalitu mobilního zařízení a odešle data. Jakmile je zpráva odeslána, tak se v mapě objeví mezi informacemi od ostatních uživatelů.

Vývojáři společnosti Smell PGH, Carnegie Mellon CREATE Lab, chtějí přenést svou platformu do dalších měst, aby občanům poskytli možnost nahlašovat potenciálně nebezpečné zápachy ve městech. Aplikace funguje na chytrých telefonech s operačními systémy iOS a Android.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762