Exoskeleton navržen pro pacienty s mrtvicí

V posledních letech se zvýšil počet exoskeletonů, které pomáhají lidem s tělesným postižením. Společnost s příhodným názvem ReWalk pracuje na exoskeletonu, který pomáhá lidem po mrtvici získat znovu schopnost chodit. Společnost spolupracuje s Wyss Institutem na Harvardu, která se specializuje na vývoj nových technologiích založených na principu biodesignu.

Současný problém exoskeletonů je ten, že jsou mnohdy velké a těžké, což je trochu protichůdné, když mají pomoc lidem, kteří mají problémy s chůzí. Existuje sice pár zařízení na trhu, které pomáhají paraplegikům k opětovné chutí. Design ReWalku je zaměřen speciálně pro pacienty, kteří jsou po mrtvici a mají spíše problém pouze s jednou nohou.

Aktuální model s názvem Restore má pás spojený s jednou nohou, se zaměřením na kotník, což je místo na noze, které je nejvíce ovlivněno mrtvicí. Restore funguje podobně jako houpačka, lidem poskytne sílu potřebnou k překonání setrvačnosti a přinutí nohu k pohybu. Senzory na zařízení sledují rychlost, aby pomohly uživateli urychlit nebo zmírnit tempo.

Prototyp Restore je nyní testován na řadě pacientů a společnost ReWalk chce začít s klinickými studii FDA na začátku roku 2018 a dofá, že do konce roku uvede produkt na trh. A i když je Restore zaměřen na pacienty s mrtvicí, tak designéři společnosti se domnívají, že by mohl být užitečný i pro lidi s roztroušenou sklerózou, mozkovou obrnou a Parkinsonovou chorobou. Vzhledem k tomu, že technologie je přizpůsobitelná, může se přizpůsobit různým kloubům na základě potřeb pacienta.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762