Rukavice, díky kterým můžete cítit objekty ve virtuální realitě

Danli Hu, absolventka Parsonsovy školy designu v New Yorku, navrhla pár inteligentních rukavic, které umožňují uživateli cítit virtuálních objekty. Projekt se nazývá „Touching the Void“ (dotýkání se prázdna) a obsahuje rukavice, které jsou připojené k podstavci, který neviditelný objekt vykresluje, ale přesto je pro uživatele naprosto neviditelný. Když se nositel rukavic začne předmětu na podstavci dotýkat, tak rukavice začnou vibrovat, aby uživateli navodili pocit, že před nimi stojí nějaký předmět. Vibrace neprobíhají po celé rukavici, ale pouze v místech, kde se opravdu uživatel dotýká virtuálního předmětu, takže člověk se zavřenými oči a představivostí dokáže zjistit, jaký objekt před ním leží, aniž by ho ve skutečnosti viděl.

V budoucnu by tento typ technologie mohl být součástí dalších zařízení virtuální reality typu Oculus Rift, aby virtuální realita mohla být mnohem realistější.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762