Flexibilní talíře a misky interakují s jídlem

Lina Saleh, absolventka Royal College of Art, navrhla sadu talířů a misek z pružného silikonu, který nás povzbuzuje k tomu, abychom si hráli s naším jídlem a plně se ponořili do kulinářského zážitku. Tuto sadu nazvala „Living plates“ (Živé talíře) a každý kus reaguje zcela jiným způsobem, aby inspiroval kuchaře k vlastní kreativní prezentaci.

Tyto „živé talíře“ mohou být složeny vejpůl, nebo se mohou použít zcela obráceným způsobem, čímž vytvoří jiný tvar. Můžete ztížit konzumování jídla, protože je těžší se k němu dostat. Tím můžete někomu dát úplně jiný zážitek.

Podle designérky byly tyto talíře navrženy tak, aby zlepšily vazbu mezi jídlem a uživatelem. Tím, že talíře ožívají, mění naši interakci s talířem. Přidávají nový element do našeho vnímání a kuchařovi dává nový nástroj k sebevyjádření. Nejtěžší na tom bylo najít rovnováhu, aby docházelo ke správnému pohybu a tím měli aspoň kontrolu nad jídlem. Výrobní náklady jsou navíc velmi nízké.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762