Toyota používá kognitivní reklamu od IBM Watson k představení nového Priusu

Toyota spustila unikátní kampaň na svůj vůz Prius Prime v rámci platformy Weather Channel a Weather.com. Tyto reklamy jsou napojené na umělou inteligenci IBM Watson, která využívá strojové učení a tím vytváří obousměrnou komunikaci mezi produktem a zákazníkem.

Pokud zákazník klikne na reklamní banner, tak je vyzván, aby se zeptal na jakoukoliv otázku týkající se nového Priusu Prime. Rázem dostane od Watsona odpověď. Aby Watson odpovídal správně, tak mu Toyota a IBM poskytly znalosti ve formě konkrétních dotazů, které obvykle zákazníci kladou a k tomu ještě získal Watson data o nákupním chování zákazníků společnosti Toyota. Pokud se uživatel zeptá na jinou otázku týkající se například počasí nebo něčeho jiného, tak Watson je schopen konverzaci přenést zpět na Prius Prime.

S reklamou se zákazníci budou setkávat až do třetího kvartálu tohoto roku.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762