Sociální síť pro lékaře plánuje použít UI k zachraňování životů

Na začátku tohoto tisíciletí se začaly objevovat sociální sítě. Všechno to začalo s webovými stránkami Six Degrees, MySpace a Flickr. Poté se postupně objevil Facebook, Twitter a Instagram. K tomu přibývají sociální sítě zaměřené na specifické zájmy a profese. Většina sociálních sítí se pak změní v marketingový nástroj, kde se propagují značky, zvyšuje povědomí o charitách apod.

Před několika lety se však objevila sociální síť pro lékaře, která jim pomáhá diagnostikovat pacienty. Na Figure One se během čtyř let registrovalo více než milion doktorů a nedávno tato síť dokončila další kolo financování, které jim přinese investice ve výši téměř 23 milionů dolarů (peníze budou zejména využity k integraci umělé inteligence do platformy).

Pomocí této výhradně lékařské platformy mohou lékaři sdílet anonymní informace o EKG, rentgenové snímky, symptomy a další stavy svých pacientů, aby od ostatních doktorů mohli získat zpětnou vazbu na jejich diagnózu. Každý snímek či příspěvek je schvalován, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů. V reálném čase tak můžete sledovat případy ostatních, na které můžete reagovat, nebo můžete požádat o pomoc, či dokonce si vyhledat odborníka.

Platforma Figure 1 se navíc snaží vytvořit funkci, která převede EKG snímky do digitální podoby. To jim doktorům pomůže k přesnější diagnostice a vzhledem k tomu, že EKG se využívá při zjišťování rizik srdečních onemocnění, záchvatů či jiných kardiální problémů, tak tyto získaná data v průběhu několika minut mohou mít vliv na životy pacientů. Více takových informací plánuje společnost odhalit na Mezinárodním kongresu o elektrokardiologii v Portlandu na konci června. To by mohl být velký průlom, protože srdeční onemocnění je nejčastější příčinou smrti na světě. Medicína rozhodně zažívá nový průlom díky inovacím, takže se můžeme těšit na spoustu novinek.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762