Baterie vyrobené z odpadků

Uměle vytvořený odpad je jeden ze zdrojů, kterého má země dostatek, protože ho stále vytváříme. Výzkumný tým v Číně se však rozhodl ho využít k něčemu užitečnému. Podle německého časopisu Angewandte Chemie se jim totiž úspěšně podařilo vytvořit sodíko-iontové baterie z recyklovaného odpadu.

Tým rozpustil ionty z rezavých vrstev recyklované nerezové oceli pomocí roztoku ferokyanidu draselného. Ionty, včetně niklu a železa, se pak spojily s jinými ionty v roztoku, čímž vznikla sůl, která vytváří nanotrubičky. Ty jsou schopny ukládat a uvolňovat ionty draslíku, které způsobují vodivost.

Výzkumníci se rozhodli zaměřit se specificky na udržitelné sodíko-iontové baterie částečně kvůli některým omezením současných lithiových baterií. Ty jsou v současné době extrémně populární, ale stále relativně drahé a je známo, že občas explodují. Díky chemickému složení jsou sodíko-iontové baterie bezpečnější a zároveň nabízejí vysoké kapacitní a výbojové napětí.

Tým uvedl, že tento první experiment byl pouze ověřením konceptu a nyní budou nadále rozvíjet myšlenku na zlepšení svého potenciálu.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766