Airbnb vytvořilo pro své zaměstnance kurzy na práci s daty

V současné době firmy chtějí zaměstnance, kteří rozumí, jak interpretovat informace z dat, ale mnoho z nich nemají tyto dovednosti. Společnost Airbnb se s tímto problémem setkávala často, tak se rozhodla vytvořit program, který je podobný univerzitním kurzům, aby mohli své zaměstnance zaučit v oblasti data science.

Program rozděluje kurzy na tři úrovně. Základní kurzy se zaměřují na výuku zaměstnanců o rozhodování založeném na datech a na tom, jak lze tyto dovednosti aplikovat v rámci jakékoliv role ve společnosti, jako jsou lidské zdroje nebo rozvoj podnikání. Kurzy vyšší úrovně jdou více do hloubky v rámci data science a umožňují netechnickým zaměstnancům získat vedoucí postavení. Program začal nejprve ve třetím kvartálu roku 2016, kdy si více než 500 zaměstnanců vybralo alespoň jeden kurz.

Airbnb plánuje v budoucnu vytvořit i pokročilejší kurzy pro zaměstnance s technickým zaměřením.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762