Koncept moderní kuchyně s nulovým odpadem

Pokud se jedná o největší zdroj odpadu u nás doma, tak tím místem je jednoznačně kuchyně. Proto se společnost Marc Thorpe Design rozhodla vytvořit projekt, který zužitkuje tento produkovaný odpad v kuchyni. Architekt spolu se studenty z Pratt Institute vyvinuli řešení, které využívá odpad k výrobě bioplynu a ten poté pohání kuchyňské sporáky a troubu. Co se týče vody, tak ta nejde přímo do kanalizace, ale koncept s ní pracuje tak, že vodu odfiltruje a použije pro hydroponické farmaření v zahrádce, která je přímo v kuchyňské lince.

Celý systém je v kruhovité kuchyňské lince, která využívá i jídelní stůl, jenž je k lince přidělán. Sponzorem projektu je Ceaserstone, jenž dodal materiál pro výrobu desek na pulty.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766