Investování do společností, které se zaměřují na řešení světových problémů

Nejnovější data ukazují, že společnosti, které mimo jiné vytvářejí vysoký sociální a environmentální dopad, v posledních několika letech překonaly společnosti z S&P 500. Svět čelí obrovskému množství problémů, které vedly k tomu, že se profitující společnosti tomu přizpůsobily a začaly řešit tyto problémy. Platforma Swell má za cíl stát se službou, která pomáhá obyčejným lidem investovat do těchto společností a dát jim tak kromě získání finančního výnosu i příležitost pomoci světu.

Portfolio společnosti Swell zahrnuje společnosti, jako je Tesla se svými elektromobily nebo Xylen, která vyrábí udržitelné vodní čerpadlo. Mnoho společností, do kterých se dá investovat, se zabývá neustálým vývojem inovačních technologií. Pokud uživatel investuje minimálně 500 dolarů, tak může začít s investičním portfoliem. Platforma se v současné době skládá ze šesti různých portfolií: obnovitelné energie, ekologické technologie, eradikace chorob, čistá voda, nulový odpad a zdravý životní styl.

Generální ředitel společnosti Dave Fanger se rozhodl založit společnost Swell v okamžiku, kdy si všiml, že společnosti motivované touhou mít dopad na společnost, mají dlouhodobý profit. Například přírodní zdroje se rychle vyčerpávají a nadále dochází k poškozování životního prostředí, tak neexistuje jiné řešení, než hledat jiné zdroje paliv a energie. Má tak smysl investovat do společností, které poskytují tyto alternativní zdroje, protože díky tomu mají potenciál udržet své podnikání i v budoucnu.

Aby byla zajištěna kvalita, tak společnosti v portfoliu musí projít dvěma samostatnými ratingy. Jedním z nich je vysoké hodnocení ve Swellově posudku týkající se environmentálních a společenských výkonů, stejně jako předávání hodnocení za účelem zajištění finanční výkonnosti. Společnosti se musí také zaměřovat na cíle OSN pro udržitelný rozvoj.

Swell je ideální platforma pro zájemce, kteří se zajímají o dopad svých investicí, protože pomáhá uživatelům pochopit a rozpoznat krátkodobou i dlouhodobou hodnotu společností, které se zaměřují na udržitelnost.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762