Airbnb začal vydávat tištěný časopis

Airbnb ve spolupráci s Hearst Magazines vydal Airbnbmag, tištěný časopis, který nabízí lokální pohled na destinace, které odrážejí ducha a cíle společnosti Airbnb. Nový časopis oslavuje globální komunitu skrze příběhy a tipy určenými k tomu, aby se člověk cítil jako místní. Jeho cílem je inspirovat čtenáře k tomu, aby rozpoutali svého vnitřního průzkumníka a byli blíže ke světu kolem nich.

V prvním čísle časopisu Airbnbmag najdete destinace Detroit, Finsko, Austrálie, Bali, Kuba, Londýn, Malibu a Savannah. Časopis bude také dostupný v digitální podobě prostřednictvím služeb Apple, Nook, Amazon a dalších platformách na začátku června 2017.

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3762